Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime Ana Kačić Barišić

Adresa Cesta dr. Franje Tuđmana 640, Kaštel Kambelovac 21214

Kontakt (telefon i mail) 092 242 4015 , anakacicbarisic@yahoo.com

Jezici engleski/talijanski

Tumačica DA

Obrazovanje dipl. anglist i talijanist

Područja specijalizacije pravo, administracija, turizam, obrazovanje

Ana Kačić Barišić udruga STIP