Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime Ana Lučić

Adresa Put Supavla 61, 21000 Split

Kontakt (telefon i mail) 092/502-9417 ; analucic@outlook.com

Jezici danski i švedski jezik

Tumačica DA

Obrazovanje Magistra nutricionizma, Sveučilišna prvostupnica ekonomije