Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime Anamarija Pandža

Adresa Vukovarska cesta 36, 21310 Omiš, Hrvatska

Kontakt (telefon i mail) 0998003308

Jezici Engleski

Tumačica DA

Obrazovanje Magistra engleskog jezika i književnosti te hrvatskog jezika i književosti

Područja specijalizacije Turizam, pravo, administracija, lektura tekstova na hrvatskom jeziku