Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Anja Batinić

Adresa: Antuna Barca 3a

Jezici: njemački / talijanski / španjolski / engleski

Kontakt (telefon i mail): 0911776694 , anja.girotto@gmail.com

Zvanje: mag. prevođenja/konf.prevođenja

Tumačica: DA