Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Basta Jelena

Kontakt (telefon i mail): 0981384929, jelenabasta1984@gmail.com

Jezici: engleski / talijanski / francuski

Tumačica: DA

Zvanje: mag. Engleskog i francuskog jezika i književnosti