Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime Dijana Bašura

Adresa Murska 10, 21000 Split, Hrvatska

Kontakt (telefon i mail) 0981399352; dbasura@yahoo.com

Jezici Njemački, engleski, talijanski

Tumačica DA