Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Ilonka Banić

Adresa: Korzo 4, 51000 Rijeka

Kontakt (telefon i mail): 095 892 98 58 , ilonkabanic@yahoo.de

Jezici: njemački

Tumačica: DA

Zvanje: Magistra filozofije i povijesti umjetnosti