Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime Iryna Kozlica 

Adresa Gomile 31, 21216, Kaštel Stari

Kontakt (telefon i mail) 0911938792; ikozlica@gmail.com

Jezici Ruski i ukrajinski

Tumačica DA

Obrazovanje Državno Sveučilište, Fakultet medicinske elektrotehnike.

Područja specijalizacije Tehnički tekstovi, medicina i medicinska oprema, pravo, financije, web-stranice