Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Iva Gašparac Lenac

Kontakt (telefon i mail): 0915139904, ivagasparac@gmail.com

Jezici: talijanski / engleski

Tumačica: DA

Zvanje: konferencijski prevoditelj