Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Iva Peršić

Kontakt (telefon i mail):  091/512 5603,  iva.persic@uniri.hr

Jezici: talijanski / engleski / njemački (početna razina) / španjolski (početna razina)

Tumačica: DA

Zvanje: magistra talijanskog jezika i književnosti