Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Ivana Lovrić Bobuš

Adresa: Modrčini 4A, 51263 Šmrika

Kontakt (telefon i mail): 091 574 8709, ivana@terra-lingua.hr

Jezici: njemački

Tumačica: DA

Zvanje: dipl.oec.