Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Ivana Venier

Adresa: Centener 40, 52210 Rovinj

Kontakt (telefon i mail): 091 150 7653 , ivana.venier@gmail.com

Jezici: talijanski (materinski) / engleski (C1) / francuski (B1) / španjolski (A1)

Tumačica: DA

Zvanje: dr. sc. prostornog planiranja i javnih politika