Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Jelena Celcer

Adresa: Ivekovićeva 2, Rijeka

Kontakt (telefon i mail): 095 845 9369 jelena.kalcic@gmail.com, info@prijevodi-babel.eu

Jezici: engleski

Tumačica: DA

Zvanje: 
Profesorica hrvatskoga jezika i književnosti i engleskoga jezika i književnosti
Ovlaštena lektorica za hrvatski jezik