Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime Jelena Tabak

Adresa Gospinica 34, 21000 Split, Hrvatska 

Kontakt (telefon i mail) +385911177019; jelena.tabak11@gmail.com 

Jezici engleski/talijanski

Tumačica DA

Obrazovanje dipl.anglist i talijanist (Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet).

Područja specijalizace   pravo, ekonomija, tehnički prijevodi, građevina, ribarstvo