Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Kamelija Kauzlarić

Kontakt (telefon i mail): 0915641594, kamelija.kauzlaric@gmail.com, info@kotoba.hr 

Jezici: engleski / japanski / španjolski / portugalski

Tumačica: DA

Zvanje: mag. jap., mag. philol. angl., stalni sudski tumač za engleski i japanski jezik

"KOTOBA", Obrt za usluge.