Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Katarina Blažina

Adresa: Mirka Jengića 18

Kontakt (telefon i mail): 098 / 99 740 17, blazinakatarina@gmail.com

Jezici: hrvatski / njemački/ engleski  / talijanski (pasivno)

Tumačica: DA

Zvanje: Konferencijski tumač za hrvatski, engleski i njemački jezik