Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime Katarina Milatić

Adresa Trg hrvatskog narodnog preporoda 12, 21465 Jelsa, Hrvatska

Kontakt (telefon i mail) +385 91 377 7740, sudskitumac@milatic.com

Jezici engleski jezik

Tumačica DA

Obrazovanje magistra prava (mag.iur.)

Područja specijalizacije pravo