Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Katja Anić

Adresa: Prolaz M. K. Kozulić 2/4

Kontakt (telefon i mail): 098 1872788 , katja.anic@gmail.com

Jezici: engleski / talijanski / srpski / španjolski

Tumačica: DA

Zvanje: Magistar pisanog i konferencijskog prevođenja