Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Larisa Močibob

Kontakt (telefon i mail): 098 987 0883 , larisa@optinet.hr

Jezici: ruski

Tumačica: DA

Zvanje: dipl. ekonomist