Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Lidija Toman

Adresa: Spinčići 259A

Kontakt (telefon i mail): lidija.toman@gmail.com

Jezici: engleski

Tumačica: DA

Zvanje: prof. engleskog i hrvatskog jezika i književnosti