Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime Linda Mikačić

Adresa Gradišćanskih Hrvata 11, 21 000 Split, Hrvatska

Kontakt (telefon i mail) +385921416328, Lmikacic@gmail.com, Wanderlang, obrt za usluge u turizmu, poduku i prevođenje

Jezici engleski jezik

Tumačica DA

Obrazovanje

Prof. engleskog jezika i književnosti

Prof. filozofije

(Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu)

Stalna sudska tumačica i prevoditeljica za engleski jezik

Linda Mikačić