Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Maja Lazarević Branišelj

Adresa: Zorzići 63, 51216 Viškovo

Kontakt (telefon i mail): 098 9438974, majalazarevic3@gmail.com

Jezici: engleski / talijanski / srpski

Web stranica:  www.context-prijevodi.hr

Tumačica: DA

Zvanje: Magistar pisanog i konferencijskog prevođenja

Obrazovanje: 
Mag. konferencijskog prevođenja - Università di Trieste - Scuola superiore di lingue moderne
per interpreti e traduttori

Područja specijalizacije: 
medicina, farmacija, administracija, obrazovanje, ekonomija, turizam, EU, međunarodni odnosi,
ekologija, umjetnost

Simultano i konsekutivno prevođenje, sudski tumač