Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Maja Tomičić Marušić

Kontakt (telefon i mail): 098645437maja_tomicic@yahoo.com

Jezici: njemački

Tumačica: DA

Zvanje: prof. njemačkog jezika i informatike