Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime Marijana Ramadan Zelić, profesorica francuskog jezika i književnosti, engleskog jezika i književnosti

Adresa Sulimančeva 3, Split

Kontakt (telefon i mail) +385915111766 ; m.ramadanzelic@gmail.com

Jezici engleski i francuski

Tumačica DA

Obrazovanje Filozofski fakultet u Zagrebu