Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Marijeta Matijaš

Adresa: Banjole, Strane 58, 52100 PULA

Kontakt (telefon i mail): 097/638-3143kreacija.info@gmail.com

Tumačica: NE

Zvanje: Prof. hrvatskog jezika i književnosti, lektorica hrvatskog jezika