Članovi udruge

STIP

Martina Baričević, profesorica engleskog i francuskog jezika i književnosti

Palaura, obrt za usluge

Put kapelice 53 A, 21220 Trogir

Mob: +385911665840

E-pošta:  palaura.info@gmail.com

Jezici: engleski i francuski

Sudski tumač: DA

Obrazovanje: Filozofski fakultet u Zagrebu