Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Mirena Čalmić

Kontakt (telefon i mail): mirena.calmic@gmail.com

Jezici: kineski / talijanski

Tumačica: DA

Zvanje: Magistra istočno azijskih jezika i kultura