Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Miroslava Sudar-Tičić

Adresa: Jadranski Trg 4/II, 51000 Rijeka

Kontakt (telefon i mail): 091 250 99 62miroslava.sudar.ticic@gmail.com

Jezici: njemački

Tumačica: DA

Zvanje: Odvjetnica