Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Natalia Raucher

Adresa: Škrljevo 90, 51223 Škrljevo

Kontakt (telefon i mail): 091/736 72 73natalia.raucher@yahoo.com

Jezici: ruski / bjeloruski

Tumačica: DA

Zvanje: Diplomirani ekonomist