Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime Nataša Bušić

Adresa Dubrovačka 35, 21000 Split, Hrvatska 

Kontakt (telefon i mail) +38598469354; nbusic@gmail.com

Jezici engleski

Tumačica DA

Obrazovanje dipl. oec.

Područja specijalizacije ekonomija

Natasa Busic