Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime Nikolina Štampalija

Adresa Zamalin 16, 22212 Tribunj, Hrvatska

Kontakt (telefon i mail) +385 98 930 8287, stampalija.nikolina@gmail.com

Jezici engleski i talijanski jezik

Tumačica DA

Obrazovanje magistra engleskog i talijanskog jezika i književnosti (Sveučilište u Splitu - Filozofski fakultet)