Obuke i projekti

Udruga Sudski tumači i prevoditelji organizira stručne skupove, savjetovanja, predavanja, kongrese i tribine. 

Udruga STIP također provodi obuku za stalne sudske tumače.

Sve informacije vezane za proces obuke i postupak imenovanja stalnog sudskog tumača, možete naći na www.sudacka-mreza.hr ili putem direktnog kontakta nadležnog Županijskog suda. Nakon što zadovolji potrebne uvjete za imenovanje, kandidat se upućuje na stručnu obuku.

Klikom na link možete dobiti uvid u program obuke koju provodi udruga STIP.