Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime Petra Pandurov

AdresaMažuranićevo šetalište 20, 21 000 Split Il mondo nella parola d.o.o.

Kontakt (telefon i mail) +385 91 612 0116, ilmondonellaparola@gmail.com

Jezici francuski, talijanski

Tumačica DA

Obrazovanje

Magistra edukacije francuskog jezika i književnosti

Magistra edukacije talijanske filogije (Sveučilište u Zadru)

Petra Pandurov