Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Rafaela Milat

Adresa: Laginjina 9, Rijeka

Kontakt (telefon i mail): 0993195407 , rafaelamilatp@gmail.com

Jezici: talijanski / engleski

Tumačica: DA

Zvanje: Magistar konferencijskog prevođenja