Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Rina Brumini

Adresa: Zagrebačka 15, 51000 Rijeka

Kontakt (telefon i mail):  0915707613, brumini@gmail.com

Jezici: talijanski

Tumačica: DA

Zvanje: Profesor talijanskog jezika i književnosti, stalni sudski tumač za talijanski jezik