Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime Romana Olujić

Adresa Cetinska 24, 21 311 Stobreč, Hrvatska

Kontakt (telefon i mail) 095 1988 104, romanaolujic107@yahoo.com

Jezici talijanski jezik

Tumačica DA

Obrazovanje magistra talijanskog jezika i književnosti i sociologije