Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Sandra Antulov

Adresa: Osječka 35, 51000 Rijeka

Kontakt (telefon i mail): 091/7288 069,  sandra.antulov@inet.hr

Jezici: engleski

Tumačica: DA

Zvanje: prof. engleskog jezika i književnosti i opće lingvistike