Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Silvana Labotić

Adresa: Vrh Martinšćice 83/2, 51221 Kostrena

Kontakt (telefon i mail): 091 532 8806silvanalabotic@gmail.com

Jezici: engleski

Tumačica: DA

Zvanje: Dipl. ekonomist

Područja specijalizacije: ekonomija i financije, brodogradnja, tehnički prijevodi, administracija