Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Tamara Zeba

Adresa: Andree Benussia 11

Kontakt (telefon i mail): 0915050020tamara.zeba@yahoo.com

Jezici: engleski / talijanski

Tumačica: DA

Zvanje: Magistra političkih i međunarodnih znanosti,  sveučilišna specijalistica prava europskih integracija