Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Tatjana Vukčević

Kontakt (telefon i mail): tatjana.vukcevic2@gmail.com

Jezici: engleski

Tumačica: DA

Zvanje: prof. engleskog jezika i književnosti, prof. hrvatskog jezika i književnosti