Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Tihana Gržetić Beljan

Adresa: Juraši 3, 51 216 Viškovo

Kontakt (telefon i mail): +385 (0)91 588 17 04, tihana.grzetic@gmail.com

Jezici: engleski jezik

Tumačica: DA

Zvanje: 
Stalni sudski tumač i prevoditelj specijalist engleskog jezika
i viši stručni suradnik za EU fondove i integracije

Permanent Court Interpreter for English Language (univ.spec.) and
Senior Assistant for EU Funds and Integrations