Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Vanja Ivović Fabijanić

Adresa: Brca 14, 51000 Rijeka

Kontakt (telefon i mail): 091 5858171, vivovic@net.hr

Jezici: engleski jezik

Tumačica: DA

Zvanje: Diplomirani psiholog, profesor