Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Vedrana Vučković Jakšić

Adresa: Ante Starčevića 2

Kontakt (telefon i mail): 091-440-2911info@leksika.hr

Jezici: engleski / talijanski

Tumačica: DA

Zvanje: Magistra engleskog jezika i književnosti i talijanskog jezika i književnosti