Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime Zofia Irena Hain Mikulić

Adresa Lungo Mare 27, Mandre, 23251 Kolan

Kontakt (telefon i mail) +385 98 1311 932, zofiairena.hain@gmail.com

Jezici Poljski (materinji)

Tumačica DA

Obrazovanje University of Gdańsk, Sveučilište u Gdanjsku, Poljska, Filološki fakultet, odsjek Slavistike, smjer: hrvatska filologija. Diplomski seminar u okviru: lingvistika Magistra hrvatske filologije, hrvatskog jezika

Područja specijalizacije Stalni sudski tumač i prevoditelj za poljski jezik, pravo, administracija, turizam, web-stranice, književnost, obrazovanje.