Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Davor Ružić

Adresa: Ulica kralja Tomislava 73, 51260 Crikvenica

Kontakt (telefon i mail): 098/817-230dadoruzic@yahoo.com

Jezici: engleski / njemački

Tumač: DA

Zvanje: Odvjetnički vježbenik (magistar prava)